Nyilatkozat hozzájáruláson alapuló adatkezeléshez


 1. Jelen nyilatkozat elfogadásával hozzájárulok, hogy a Weboldalt üzemeltető Magyar Gyógyvizek és Szálláshelyek Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 3535 Miskolc, Előhegy u. 68. Cg: 05-09-023131, adószám: 23727342-2-05, a továbbiakban: Szolgáltató) az általam, mint Megrendelő által igénybevett szolgáltatás vonatkozásában adataimat, mint adatkezelő kezelje, mint adatfeldolgozó feldolgozza, vagy azokat adatfeldolgozás céljából adatfeldolgozó részére átadja.
 2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) 68. § (6) bekezdése alapján Szolgáltatót nyilvántartásba vette.
 3. A Szolgáltató adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-71516/2013.
 4. Az adatkezelés célja: Időszakonkénti tájékoztatás nyújtása hírlevél formában az adatkezelő által közvetített szolgáltatásokról.
 5. A kezelt adatok köre kiterjed személyazonosító adataimra, valamint az általam kapcsolattartás céljából megadott valamennyi elérhetőségemre és adatomra.
 6. Az adatkezelés időtartama az adatkezelés szerinti cél megvalósításáig, illetve a szolgáltatás jellegére tekintettel annak megvalósulási ideje alatt áll fenn.
 7. Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató által kezelt adataimról tájékoztatást, valamint az adatokkal kapcsolatos adatkezelői műveletek elvégzését – ide érteve adataim törlését – az adatkezelőtől elektronikus úton is kérhetem.
 8. Szolgáltató az általa kezet adatokkal kapcsolatos adatkezelés megszüntetéséről tájékoztatást csak külön kérésemre ad.
 9. Hozzájárulásom annak visszavonásáig, valamint az adatkezelés időtartamáig tart.
 10. Tudomásul veszem hogy köztem, mint Megrendelő és a Weboldalt üzemeltető Magyar Gyógyvizek és Szálláshelyek Korlátolt Felelősségű Társaság között jogviszony nem jön létre a szállás közvetítése kivételével, mely során szolgáltató adataimat kizárólag a köztem és a szállást adó közötti jogviszony, valamint egyéb harmadik jogviszony létrehozása céljából kezeli.
 11. Szolgáltató és Megrendelő jelen nyilatkozat, valamint a hatályos jogszabályok szerint szabályozott adatkezelésből eredő jogvitáira kikötik a Miskolci Járásbíróság, valamint a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét és ezeknek egyben megukat alávetik.
 12. Jelen nyilatkozatomat elektronikus úton fogadtam el, a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás igénybevétele során.


Minden jog fenntartva - Magyar Gyógyvizek és Szálláshelyek Kft.
2014 - 2015 | http://www.gyogyvizek.hu/